Subsidie voor kleinschalige woonprojecten ouderen

Bewoners en sociale ondernemers die een goed plan hebben om kleinschalige woonprojecten voor ouderen te realiseren kunnen dit jaar financiële hulp krijgen van de overheid. 

Op meerdere plekken in het land willen bewoners en sociale ondernemers innovatieve projecten voor ouderen starten, waar betaalbaar wonen gecombineerd wordt met zorg voor elkaar.  In de praktijk blijkt het erg lastig om deze nieuwe initiatieven gefinancierd te krijgen. Met de ‘Stimuleringsregeling Wonen en Zorg’ wil het Ministerie van VWS daar verandering in brengen.

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek

Enkele tientallen startende initiatieven kunnen dit jaar geld krijgen voor 50% van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. Daarvoor is in totaal 1 miljoen beschikbaar. Per project geldt een maximum van 20.000 euro. De subsidie kan tot 31 december 2019 worden aangevraagd.

Hulp bij geld lenen voor ontwikkeling en bouw

De overheid biedt ook steun voor de fase waarin er een projectplan wordt ontwikkeld en de bouw wordt voorbereid. Het gaat dan niet om subsidie, maar om een garantstelling voor een lening. Daarmee wordt het voor de initiatiefnemers makkelijker om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen bij een bank. Ook in de fase waarin er gebouwd wordt is steun van de overheid mogelijk.

Betaalbaar voor lagere inkomens

Een van de eisen waar initiatiefnemers aan moeten voldoen is dat minstens een kwart van de woningen sociaal verhuurd gaat worden. Of dat het betaalbare koopwoningen zijn (met Nationale Hypotheekgarantie). Verder geldt dat het om kleinschalige woonvormen moet gaat met minimaal vijf woningen. En dat deze woningen vooral bedoeld zijn voor 55-plussers.

Op een website van de overheid kunt u meer lezen over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: