Stijging gemeentelijke heffingen, door hogere rijksbelasting op afval

De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar sterker dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat het Rijk de belasting die afvalverwerkers moeten betalen meer dan verdubbeld heeft. Veel gemeenten rekenen die extra kosten door aan hun inwoners. De gemeentelijke heffingen voor huurders in grote gemeenten gaan dit jaar met gemiddeld €18 omhoog.

Dit blijkt uit Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019. Dat rapport wordt ieder jaar in januari opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Cijfers 37 grote gemeenten bekend
Het rapport laat zien wat huurders en huiseigenaren in 37 grote gemeenten aan gemeentelijke heffingen moeten betalen. Later in het jaar -als alle lokale overheden hun tarieven hebben vastgesteld- komt COELO met de Atlas van Lokale Lasten, een overzicht van de lasten in alle 355 gemeenten die Nederland heeft. Dan wordt niet alleen duidelijk wat inwoners aan hun gemeente moeten betalen, maar ook wat zij moeten afdragen aan provincie en waterschap.

Rijksbelasting op afval meer dan verdubbeld
Bedrijven die afval verwerken moeten van het Rijk meer afvalstoffenbelasting gaan betalen. In 2019 is die rijksbelasting met maar liefst 139% gestegen. Afvalverwerkers rekenen die extra kosten door aan gemeenten. En veel gemeenten rekenen dat weer door aan hun inwoners, door de afvalstoffenheffing te verhogen.

Lasten huurders stijgen sterker dan lasten kopers

Huurders in grote gemeenten betalen in 2019 gemiddeld €18 méér dan in 2018, een stijging van 5,4 %.

Behalve afvalstoffenheffing betalen huurders in veel gemeenten ook rioolheffing. Die gaat ook iets omhoog, maar stijgt niet zo sterk als de afvalstoffenheffing. Ook de ozb (een lokale belasting die alleen huiseigenaren betalen) stijgt maar beperkt. Daardoor gaan eigenaar-bewoners dit jaar gemiddeld 4,3 % meer betalen aan de gemeente, en huurders 5,4 %

Nijmegen goedkoopste stad voor huurders, Zaanstad duurste
Wat huurders precies aan de gemeente moeten betalen verschilt overigens sterk per gemeente. Nijmegen is al jaren de goedkoopste stad voor huurders, Zaanstad de duurste. Ook in 2019 is dat zo. In Nijmegen betalen huurders € 40 per jaar aan de gemeente, in Zaanstad  € 571. In die stad betalen huurders ook een forse rioolheffing.

Niet overal rioolheffing voor huurders
Gemeenten kunnen zelf kiezen of zij huurders rioolheffing laten betalen. In 13 van de 37 grote gemeenten betalen huurders géén rioolheffing. In gemeenten waar huurders wel rioolheffing moeten betalen lopen de tarieven erg uiteen. In Oss betalen huurders €28 rioolheffing, in Zaanstad maar liefst tien keer zoveel.

Haarlem duurder voor huurders, Assen goedkoper
In Haarlem stijgen de gemeentelijke heffingen voor huurders het sterkst, in vergelijking met vorig jaar. Haarlemse huurders betalen dit jaar € 59 meer dan vorig jaar. Assen is de stad waar de lasten het sterkste dalen. Daar gaan huurders € 17 minder betalen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: