Stichting Eropaf wil verbod op huisuitzettingen

Stichting Eropaf wil dat er een verbod komt op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld.

Een huisuitzetting heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor degenen die uit hun huis worden gezet, ook voor de samenleving. De materiële en maatschappelijke schade is enorm. Vroegtijdig ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is volgens Eropaf een effectieve manier om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Maar omdat iedere ontruiming er een te veel is, moet er een verbod komen.

Handreiking vernieuwd
Vrijdag 6 juli hield Eropaf in Amersfoort een symposium over huisuitzettingen. Dit naar aanleiding van de tweede, totaal herziene, druk van de ‘Handreiking Voorkomen huisuitzettingen’. Er namen zo’n 70 mensen deel aan het levendige symposium, onder wie bewindvoerders, incassomedewerkers van woningcorporaties, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en deurwaarders.

Vroegtijdig ingrijpen werpt vruchten af
Volgens Mark Räkers van Eropaf heeft het vroegtijdig ingrijpen bij huurschuld ruimschoots zijn vruchten afgeworpen. Sinds 2013 is het aantal huisuitzettingen fors gedaald. Volgens cijfers van Aedes, de brancheorganisaties van woningcorporaties, met bijna de helft van zo’n 7000 naar 3500 dit jaar, waarvan de meeste door huurschuld.

Räkers: ‘‘De daling is hartstikke mooi, maar waarschijnlijk zijn het er toch aanzienlijk meer. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op wat er in de commerciële huursector gebeurt. En de vrijwillige vertrekkers, ook wel ‘Noorderzonnetjes’ genoemd, worden niet meegerekend.’’

Pleidooi voor verbod op huisuitzetting
Maar volgens Räkers is iedere huisuitzetting als gevolg van huurschuld er een te veel. ‘‘Uit je huis gezet worden is een traumatische ervaring, vooral voor gezinnen met kinderen. Onze vroeg-eropaf-aanpak is erop gericht om samen met woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners en deurwaarders huisuitzettingen te voorkomen. Dat ingrijpen gebeurt al bij twee maanden huurachterstand. Dan heb je nog een heleboel tijd om huisuitzetting te voorkomen. Maar helaas lukt dat niet altijd en daarom pleiten wij voor een verbod op huisuitzettingen.’’

Terugklapcontracten
Een medewerker van de Federatie Opvang vertelde goede ervaringen te hebben met zogeheten ‘terugklapcontracten’. Daarbij neemt de woningcorporatie of de gemeente bij een huurschuld het huurcontract tijdelijk over, totdat de huurder weer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. ‘‘Dat vinden we niet alleen uit mededogen, maar het is ook financieel verstandig. Een ontruiming is behalve een ingrijpende gebeurtenis, namelijk ook heel duur.’’

Motie
Ook in politiek Den Haag wordt inmiddels de noodzaak van het terugdringen van huisuitzettingen ingezien. Op 27 juni nam de Tweede Kamer een motie aan van CDA-Kamerlid Peters die de regering oproept met gemeenten ‘‘af te spreken dat afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen voortaan deel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede’’ .

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: