Steun overheid voor woonzorgprojecten senioren

Bewonersgroepen en sociale ondernemers die woonzorgprojecten voor senioren willen realiseren krijgen de financiering ervan vaak maar moeilijk rond. Een nieuwe stimuleringsregeling van de overheid moet ervoor gaan zorgen dat vernieuwende initiatieven toch van de grond kunnen komen.

Je woont er zelfstandig, maar wel met buren die naar elkaar omkijken en voor gezelligheid zorgen. Heb je zorg of ondersteuning nodig die buren niet kunnen bieden? Dan zijn professionele zorg- en dienstverleners op afroep beschikbaar. Voor veel huurders op leeftijd klinkt dat aantrekkelijk, omdat met die manier van wonen het verpleeghuis zo lang mogelijk buiten beeld blijft. Alleen de plekken waar je op die manier zelfstandig kunt wonen zijn nog schaars.

Volop initiatieven

Initiatieven om dit soort kleinschalige woonvormen te ontwikkelen zijn er wel volop: woonzorgcoöperaties voor en door ouderen, hofjes speciaal voor vijftigplussers,  hofjes waar juist met meer generaties wordt samengewoond, varianten op seniorenwoongroepen en Centraal Wonenprojecten, en initiatieven om bijvoorbeeld voormalige schoolgebouwen of verzorgingstehuizen te transformeren tot appartementencomplexen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Maar in de praktijk blijkt het lastig om financiering te regelen voor nieuwe wooninitiatieven waar ook senioren met een bescheiden inkomen kunnen huren. Banken, pensioenfondsen en investeerders zijn huiverig om daar geld in te steken.

Stimuleringsregeling

Dit voorjaar start het Rijk daarom met een stimuleringsregeling om de financiering van dit type ‘nieuwe’ vormen van wonen en zorg vlot te trekken en ook toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen of een bescheiden middeninkomen.

Vernieuwende woonvormen

De stimuleringsregeling is speciaal bedoeld voor innovatieve woonvormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Of, zoals in het nieuwsbericht van de overheid staat: ‘voor kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.’

Subsidie voor start, borgstelling voor lening

De regeling komt erop neer dat initiatiefnemers straks een subsidie kunnen aanvragen voor de initiatieffase van een project, zodat de haalbaarheid van nieuwe projecten serieus onderzocht kan worden. En dat de overheid in de latere fase van een project borg kan staan voor leningen. Op die manier wordt het makkelijker om financiers toch over de streep te trekken. Verdere details over de stimuleringsregeling worden dit voorjaar bekend gemaakt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: