Steun Gronings pamflet tegen verhuurdersheffing

Steun Gronings pamflet tegen verhuurdersheffing

Steun Groningse actie, teken ook!
 De komende tijd gaan partijen in gesprek over het vormen van een nieuwe regering. Een goed moment om als huurdersorganisaties een stevig signaal te laten horen tegen de verhuurderheffing.

Huurdersorganisaties uit de provincie Groningen stelden gezamenlijk een pamflet tegen de verhuurderheffing op, ondertekend door de voorzitters. Wil jullie huurdersorganisatie dit pamflet ook ondertekenen? Vul het webformulier in dat de Woonbond heeft klaargezet. We willen laten zien dat huurdersorganisaties massaal af willen van de verhuurderheffing. Voor betaalbare huurwoningen, en een grotere sociale sector. Daarom steunt de Woonbond deze actie. Doet u dat ook?