Steeds meer particuliere huurwoningen

Het aantal huurwoningen in bezit van particulieren is de laatste jaren snel gegroeid. In 2018 bezaten 280.000 personen ruim 475.000 woningen voor de verhuur, oftewel 6% van de totale woningvoorraad.

In 2017 kwamen bijna 100.000 voormalige koopwoningen in gebruik als huurwoning. De stroom andersom, huurwoningen die koopwoning werden, is met 73.000 aanzienlijk kleiner. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar de particuliere huurwoningenmarkt.

Meestal één woning

Verreweg de meeste particuliere verhuurders (80%) hebben één woning in de verhuur; 10% heeft twee woningen, 6%  drie of vier woningen en 4% vijf of meer woningen.

Vooral in de randstad

Particuliere verhuurders zijn vooral actief in de Randstad. Ruim een kwart (27%) van de particuliere huurhuizen staat in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In Groningen is het aandeel particuliere huurwoningen het grootst: 15%, gevolgd door Den Haag (13%) en Amsterdam (12%).

475.000 particuliere huurwoningen

Er staan ruim 7,7 miljoen woningen in Nederland, waarvan 58% koopwoningen en 42% huurwoningen. Van de 3,3 miljoen huurhuizen zijn 2,3 miljoen eigendom van woningcorporaties, ruim 500.000 in handen van institutionele beleggers en 475.000 van particuliere verhuurders.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: