Steeds meer nieuwbouw wordt gasloos

Ruim de helft (53 procent) van de geplande nieuwbouw voor de komende 5 jaar wordt aardgasloos. Dat is een sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
Dat blijkt uit de Staat van de Volkshuisvesting 2018 die het ministerie van BZK op 30 april uitbracht. Dit rapport schetst de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt.

Ruimt helft nieuwbouw gasloos
Bijna 40 procent van de gemeenten heeft al het besluit genomen om volledig aardgasloos te bouwen. In de Randstad ligt is dit zelfs 54 procent. Stadsverwarming en bodemwarmtepompen zijn vaak de alternatieve verwarmingsbronnen. Van de huizen waarvoor in 2017 een bouwvergunning heeft 33 procent geen gasaansluiting meer. Gemeenten geven aan dat de komende vijf jaar 53 procent van de nieuwbouw gasloos zal worden. In Amsterdam is dat al 75 procent en in Eindhoven zelfs 90 procent.

Meer nieuwbouw
In totaal werden vorig jaar 62.000 nieuwe woningen opgeleverd, 7000 meer dan in 2016. Door de stagnatie in de nieuwbouw de afgelopen jaren is het woningtekort fors opgelopen, van 134.000 in 2015 naar circa 200.000 dit jaar.

Meer betaalbare nieuwbouw
Uit de Staat van de Volkshuisvesting blijkt ook dat woningcorporaties hun bouwprogramma aanpassen om voldoende woningen onder de zogeheten aftoppingsgrens te hebben (maandhuur € 635,05 voor huishoudens van drie of meer personen). Ruim driekwart van de geplande nieuwbouw zal de komende jaren uit betaalbare huurwoningen bestaan (onder de aftoppingsgrens). Dat betekent wel dat de huizen kleiner worden. Eengezinswoningen zijn met gemiddeld 100 m2 ongeveer 10 procent kleiner dan vier jaar geleden. Appartementen zijn zelfs 17 procent kleiner geworden (74 m2).

Corporatiesector financieel gezond

De corporatiesector staat er als geheel financieel goed voor, al zijn de verschillen tussen corporaties groot. Gezamenlijk behaalden ze in 2016 een positief resultaat van € 18,2 miljard, na belastingen. Bijna 80 procent daarvan (€ 14,3 mld) komt door de waardestijging van de woningen. Het netto resultaat bedroeg 4 mld, oftewel een kleine 1700 euro per huurwoning.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: