Staking voor een ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis

Vorige week staakten wereldwijd miljoenen mensen om een einde te eisen aan het tijdperk van fossiele brandstoffen en vervuiling. Het antwoord op de klimaatcrisis moet gericht zijn op mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid, zeggen de organisatoren van de Klimaatstaking in Den Haag.

Scholieren op kop

De Klimaatstaking werd geleid door de scholieren die het afgelopen jaar al meermaals de straat op gingen. De jongeren vinden dat overheden en bedrijven niet genoeg doen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden.

Volwassenen solidair

Zij riepen volwassenen, vakbonden en bedrijven op zich aan te sluiten. Die hebben daar massaal gehoor aan gegeven. Internationaal ondersteunen honderden organisaties en bedrijven de staking en leggen vandaag tienduizenden (groot)ouders en mensen van vakbonden, (non) gouvernementele organisaties, politieke partijen en bedrijven het werk neer.

Inzet Woonbond

Ook de Woonbond vindt dat het hoog tijd is voor een ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis. De bond zette zich met raad en daad in om bij te dragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af te hebben. Dat dat op een eerlijke manier moet gebeuren, staat daarbij voorop.

Laagste inkomens mogen er niet op achteruit gaan

Doorrekeningen van het Klimaatakkoord laten echter zien dat juist de laagste inkomens de grootste achteruitgang van de koopkracht kunnen verwachten als gevolg van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet.

Compensatie voor huurders in slechte woningen

De Woonbond pleit daarom onder andere voor een speciale compensatie voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Een voorstel is om de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen.

Zet verhuurderheffing om in investeringsregeling

De verhuurderheffing staat de landelijke ambities voor het klimaatneutraal maken van huurwoningen ernstig in de weg. De Woonbond pleit er al jaren voor om de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsregeling om de verduurzaming van de woningvoorraad versnellen.

Ondersteuning voor huurders bij verduurzaming

Praktisch ondersteunt de Woonbond huurdersorganisaties en bewonerscommissies die hun verhuurder willen overtuigen om te investeren in verduurzaming van hun woningen. Kijk voor meer informatie hierover bij het thema Energie besparen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: