Spreekuren Poort6 en politie Gildenwijk

Vanaf deze maand houdt Poort6, samen met wijkagent Elroy Asmus, maandelijks spreekuren in de Gildenwijk. Bewoners uit die wijk zijn van harte welkom om tijdens de spreekuren binnen te lopen met hun vragen of problemen en deze voor te leggen aan de wijkbeheerder van Poort6 of de wijkagent.

Weten wat er speelt

“Wij horen graag wat er in de buurt speelt, welke vragen er leven of tegen welke problemen de bewoners aanlopen.” Aldus wijkbeheerders Carlos Scherff en Bert de Haas van Poort6.

De inloopspreekuren zijn een prettige en vrijblijvende manier om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar (beter) te leren kennen. Voor het spreekuur hoeft vooraf geen afspraak gemaakt te worden.

Iedere tweede maandag van de maand

Het spreekuur vindt iedere tweede maandag van de maand plaats.
Tijd: van 11.00 tot 12.00
Locatie: Barbierstraat 180a (wijkkantoor van Poort6)

Bron: Gorcumse Courant
Foto: pixabay.com