Spoedwet verlengen tijdelijke huur aangenomen

De spoedwet waarmee tijdelijke huurcontracten een tijdelijke verlenging kunnen krijgen, is aangenomen door de Tweede Kamer. Nu moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

De Woonbond vindt het goed dat veel huurders wiens contract tijdens de Coronacrisis afloopt, nu in hun woning kunnen blijven wonen. Toch zijn we ook kritisch, omdat de wet te veel redenen voor het stoppen van de huurovereenkomst open laat.

Verbeteringen niet doorgevoerd

De Woonbond vindt het een slechte zaak dat verbeteringen waarom we in een brief aan de Kamer hadden gevraagd niet zijn overgenomen. Zo kunnen aflopende tijdelijke contracten vanwege oude sloopplannen of bij een huurachterstand alsnog niet verlengd worden.

Huurbevriezing

Ook de huurbevriezing waar een deel van de Kamer om vroeg, heeft geen meerderheid gehaald. Wel werd er een motie aangenomen om met verhuurders in gesprek te gaan over uitstel van de jaarlijkse huurverhoging. Corporaties beloofden eerder huurders met een inkomensdaling met maatwerk tegemoet te komen. De Woonbond maakte vorig jaar (nog voor de Coronacrisis) met corporaties afspraken over huurbevriezing en huurverlaging in 2020 voor huurders met een laag inkomen en hoge huur. Doe de online check om te kijken of je in aanmerking komt voor huurverlaging of bevriezing.

Bronvermelding: Woonbond