Speerpunten 2016

Het wordt een druk jaar voor HP6. Door de invoering van de nieuwe Woningwet krijgen wij meer inspraak in het beleid van Poort6.  Daarnaast staan de huurverhoging, betaalbaarheid in het algemeen en de dienstverlening van Poort6 hoog op de agenda.  Op de pagina Actueel leest u hier meer over.