Sociale huur belangrijk bij verkiezingen 21 maart

Het aanbod aan sociale huurwoningen moet prioriteit zijn voor een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen van 21 maart. Dat blijkt uit een onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy.

Van de 1022 respondenten gaf 28 procent aan het woningaanbod in de sociale huursector het belangrijkste thema te vinden. Daarmee scoort dit onderwerp hoger dan armoede (22 procent), thuiszorg (21 procent) en veiligheid op straat (19 procent).

Leegstand oplossen
Een ruime meerderheid van de respondenten zegt dat gemeenten actief moeten inzetten op het veranderen van de functie van kantoren en bedrijventerreinen (72 procent). Eveneens vindt 72 procent van de respondenten dat gemeenten actief beleid moeten voeren om leegstand op te lossen.

Verduurzamen
Een kleine meerderheid vindt dat gemeenten de komende vier jaar meer werk moeten maken van verduurzamen dan ze afgelopen vier jaar hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor het nemen van maatregelen om overlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Lokale politici onbekend
Een ruime meerderheid zegt te zullen gaan stemmen, 40 procent op een landelijke partij en 20 procent op een lokale. De rest heeft nog geen keuze gemaakt. Veel mensen zijn niet zo bekend met de lokale politiek. Zo kent bijna 70 procent geen wethouders bij naam, en kan van de jongeren onder de 30 jaar 67 procent de naam van hun burgemeester niet noemen. Bij 65-plussers is dat 27 procent. Positief is dat 79 procent van de respondenten zegt dik tevreden te zijn met de leefkwaliteit in hun gemeente.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com