Sloopsubsidie toch openbaar

De aanvragen voor korting op de verhuurderheffing die vier grote Rotterdamse woningcorporaties hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), moeten toch openbaar worden gemaakt. De corporaties gaan in beroep om openbaarmaking alsnog tegen te houden.

In Rotterdam-Zuid kunnen woningcorporaties € 25.000,- aan korting krijgen op de verhuurderheffing als zij een sociale huurwoning slopen.

Financieel belang corporaties zou geschaad worden

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de aanvragen voor de ‘sloopsubsidie’ van vier woningcorporaties in Rotterdam openbaar te maken, werd afgelopen maart afgewezen door Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Wiebes vond dat openbaarmaking het financiële belang van de betrokken woningcorporaties zou schaden en hij wilde geen onnodige onrust zaaien bij de huurders van de betreffende woningen.

Succesvol bezwaar tegen afwijzing openbaarmaking

De Rotterdamse blogger en Wob-indiener Kees Jonker maakte echter met succes bezwaar tegen dit besluit. Op 30 oktober verklaarde Wiebes zijn bezwaar gegrond en besloot tot openbaarmaking van de documenten.

Huurder moet juist wél weten over sloopplannen

Wiebes beaamde nu onder andere Jonkers stelling dat een huurder juist wél moet weten of zijn verhuurder sloopplannen voor de woning heeft. De huurder kan dan kiezen of hij al dan niet investeringen in de huurwoning wil doen.

Corporaties proberen nu openbaarmaking te voorkomen

De Rotterdamse woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron en Vestia gaan tegen Wiebes besluit in beroep. Pas in 2020 wordt daarover een definitief oordeel geveld. Donderdag dient een kort geding van de woningcorporaties tegen de minister om openbaarheid op korte termijn te schorsen. De minister wacht de uitspraak van de voorzieningenrechter af voordat hij overgaat tot daadwerkelijke openbaarmaking.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: