Servicekosten vaak te hoog

Persbericht: Zo’n driekwart van de huurders die naar de Huurcommissie stappen vanwege een te hoge afrekening van de servicekosten, krijgt gelijk.

Dat levert ze gemiddeld een verlaagde rekening op van €808,69  blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar de uitspraken die het afgelopen half jaar door de Huurcommissie zijn gepubliceerd.

Huurders moeten elk jaar uiterlijk 30 juni een afrekening van de servicekosten ontvangen van het voorgaande kalenderjaar. Verhuurders mogen voor servicekosten (te denken valt aan elektriciteit, gas of schoonmaakkosten van gezamenlijke ruimtes) namelijk alleen de werkelijke kosten in rekening brengen. Ze mogen hier geen winst op maken.

‘Het blijkt wel dat dit vaak fout gaat, als je kijkt naar de uitspraken. Huurders betalen vaak honderden euro’s te veel,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. Als  huurder en verhuurder het niet eens worden over de afrekening, kunnen ze naar de Huurcommissie stappen. Het hoogste verschil in het onderzoek was maar liefst €4008,71.

Huurders vrije sector beter beschermen

Alleen huurders in een sociale huurwoning van een particulier of  corporatie kunnen naar de Huurcommissie met geschillen over servicekosten en onderhoud. Huurders in de vrije sector kunnen met dergelijke geschillen alleen naar de kantonrechter. De financiële drempel om naar de rechter te stappen is veel hoger.

‘Tussen 2012 en 2018 is  de vrije sector fors gegroeid, met ruim zestig procent,’ stelt Jansen. ‘Toch blijft de consumentenbescherming van deze groep huurders een blinde vlek bij de politiek.’

De Woonbond wil betere consumentenbescherming in de vrije sector. ‘Dat betekent toegang tot de Huurcommissie met zaken over servicekosten en onderhoud, maar ook een vorm van huurprijsbescherming. Nu hebben deze huurders geen enkele vorm van bescherming tegen woekerprijzen op de vrije huurmarkt. Bovendien moeten huisjesmelkers die veelvoudig in de fout gaan worden aangepakt. Bijvoorbeeld door een vergunningenstelsel waarbij veelplegers een verhurvergunning kunnen verliezen, of zorgen voor boetes voor verhuurders die veelvuldig in de fout gaan.’

Bron: woonbond.nl