Schadevergoeding van € 560.000,- voor zelfbeheerproject

De gemeente Rotterdam mag van de rechter de beheerovereenkomst met de Bewonersvereniging zelfbeheer hoek Teilingerstraat per 1 juli 2018 beëindigen. Wel moet de gemeente de Bewonersvereniging dan € 559.102,- aan schadevergoeding betalen. Maar de bewoners strijden verder voor behoud van het zelfbeheer van hun woningen. Zij zoeken een maatschappelijke (non-profit) investeerder die de panden over wil nemen.

Zelfbeheer door bewoners sinds 1992
Op de hoek Teilingerstraat/Agniesestraat in Rotterdam Noord staat een complex van 32 woningen die vanaf 1992 door de bewoners zelf zijn beheerd. Daardoor is het complex behoed voor verwaarlozing en sloop. In 2014 is door de Bewonersvereniging zelfbeheer hoek Teilingerstraat funderingsherstel betaald voor acht van de twaalf panden. De kosten daarvoor (€ 559.102,15) moet de gemeente terugbetalen aan de Bewonersvereniging als zij het beheercontract wil ontbinden.

Gemeente wil panden verkopen
De 32 woningen zijn eigendom van de gemeente en die wil ze nu verkopen aan de meestbiedende partij. Om die reden wil de gemeente de beheerovereenkomst met de bewonersvereniging ontbinden. De rechtbank Rotterdam ging daarin mee en oordeelde in een vonnis van 14 maart dat de beheerovereenkomst op 1 juli 2018 mag eindigen op voorwaarde van die schadevergoeding van bijna € 560.000,-.

Gemeente bood het complex nog niet aan bewoners aan
In 2014 bepaalde de toenmalige Rotterdamse wethouder wonen Karakus dat bij verkoop het complex eerst zou worden aangeboden aan woningstichting Havensteder en direct daarna aan de Bewonersvereniging. Naar verluidt heeft Havensteder geen belangstelling. De Bewonersvereniging heeft echter herhaaldelijk verzocht om een vraagprijs voor het complex, maar kreeg nog niets te horen van de gemeente.

Nieuwe gemeenteraad buigt zich over de kwestie
Afgelopen woensdag sprak de Bewonersvereniging in tijdens de allereerste gemeenteraadscommissie vergadering over wonen.

‘We hebben alle dilemma’s in deze kwestie goed uit weten te leggen aan de merendeels kersverse gemeenteraadsleden. Het is in elk geval gelukt om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat dit niet simpelweg een vraagstuk is van de afdeling Vastgoed van de gemeente. Het gaat om een politieke keuze. Ook bij de start van de beheerovereenkomst in de jaren negentig was de gemeenteraad immers betrokken.’
Aldus Marie-Annet van Grunsven, voorzitter van de Bewonersvereniging.

De dupe van de verkoopstrategie van de gemeente
De gemeenteraadscommissie vergaderde veertig minuten over het zelfbeheerproject en heeft het onderwerp ook geagendeerd voor hun volgende overleg op 16 mei. ChristenUnie-SGP raadslid Gerben van Dijk stelde: ‘Dit landelijk bekende experiment van zelfbeheer dreigt nu de dupe te worden van de verkoopstrategie van de gemeente Rotterdam. Dit terwijl de gemeente in dezelfde periode een experiment van vergelijkbare orde mogelijk maakt op de Lloydpier onder de naam Het Rotterdams Woongenootschap.’ Van Dijk legde wethouder Wonen Simons 23 zeer gedetailleerde vragen voor over de beëindiging van het zelfbeheer in de Teilingerstraat. Die moet de wethouder beantwoord hebben voor 16 mei.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: