Salderingsregeling zonnepanelen

Goed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen. Na 2023 zal er dan een vervangende regeling komen.
Stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct gebruikt wordt kan terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Salderen wil zeggen dat wat iemand aan stroom teruglevert aan het net wordt afgetrokken van het totale verbruik. Dat is gunstig omdat de elektriciteitsrekening daarmee omlaag gaat. Uit onderzoek blijkt, dat deze regeling heeft bijgedragen aan de sterke toename van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers.

Regeling te duur
Omdat de regeling zo succesvol is, vindt de overheid dat de kosten te hoog worden. Bovendien zitten er nog wat andere haken en ogen aan, bijvoorbeeld dat mensen die veel terugleveren daardoor ook minder energiebelasting betalen. Die belasting moet dan door een steeds kleinere groep worden opgebracht. De regeling afschaffen wil de overheid niet, omdat zij ook willen stimuleren dat mensen zelf lokaal energie opwekken. Dus heeft minister Kamp een aantal varianten laten onderzoeken om de salderingsregeling op te volgen.

Mogelijke opvolgers
Varianten waar aan wordt gedacht naast voortzetten van de huidige regeling zijn bijvoorbeeld een ‘terugleversubsidie’ of een ‘investeringssubsidie’. Bij de eerste mogelijkheid zou de eigenaar van de zonnepanelen een bedrag per geleverde kWh van de overheid krijgen boven op de vergoeding die hij van zijn leverancier ontvangt. Bij de tweede optie zou er een subsidie beschikbaar komen op het moment van aanschaf van de zonnepanelen. Voor de uitvoerbaarheid van die nieuwe regelingen is het nodig dat er in de woning een ‘slimme (digitale) meter’ aanwezig is. De verwachting is, dat per 2020 80% van de huishoudens zo’n slimme meter heeft. Dat is ook een reden voor de minister om nu nog geen hervorming door te voeren.

Standpunt Woonbond
De Woonbond is betrokken geweest bij de gesprekken over een vervolg van de salderingsregeling en vindt het een goede zaak dat de huidige regeling in stand blijft. Daarmee blijft het aantrekkelijk voor huurders en verhuurders om te investeren in zonnepanelen. Huurders hebben zo ook de mogelijkheid hun woonlasten te verlagen. Ook bij de nul-op-de–meter-woningen waar op dit moment veel plannen voor zijn, spelen zonnepanelen een grote rol in het terugdringen van de energierekening en dus de woonlasten. Wat de Woonbond betreft moet de huidige regeling dan ook na 2023 blijven bestaan. Huurders hebben dan de meest mogelijke zekerheid over het rendement van hun investering.

(bron: woonbond.nl)