Ruim 40% corporatiebestuurders verdient boven de norm

Er zijn nog 217 topfunctionarissen bij woningcorporaties met een inkomen boven de wettelijke norm, blijkt uit een onlangs gepubliceerde analyse van de Autoriteit woningcorporaties.
Het betreft hier leidinggevenden bij woningcorporaties, er waren geen overschrijdingen bij toezichthouders. Het gaat om cijfers over 2016.

Wet Normering Topinkomens
De Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt een maximum inkomen voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Bij corporaties hangt het maximum af van de grootteklasse van een corporatie. In vergelijking met 2015 daalde het percentage leidinggevende topfunctionarissen met een overschrijding van de bezoldigingsnorm (van 46% in 2015 naar 41% in 2016). De gemiddelde overschrijding nam in 2016 toe tot € 27.714,-.

Overgangsrecht
Voor topinkomens in de corporatiesector geldt een ‘overgangsrecht’. De afbouw van topinkomens begint als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. Voor woningcorporaties start de afbouw in de praktijk meestal in 2018 en soms, bij de grotere corporaties, in 2017 of 2020, blijkt uit een handreiking van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Bij vrijwel alle 217 topfunctionarissen met een overschrijding van de WNT-norm was sprake van overgangsrecht. Voor 7 van hen gold dat niet. De betreffende corporaties hebben aangegeven dat te veel uitgekeerde bedragen ondertussen zijn teruggevorderd en deels ook al zijn terugbetaald.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Gemeenten in opstand tegen liberaliseren huurwoningen Vestia
Sociale huurder nog steeds financier van commerciële projecten
Corporaties boeken forse winst