Routekaart naar CO2-neutraal gelanceerd

De Woonbond lanceerde 3 november ‘de Routekaart naar CO2-neutraal’ tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Deze routekaart helpt huurdersorganisaties om in beeld te krijgen welke stappen er nodig zijn om hun woningen zeer energiezuinig en duurzaam te maken. Koken, het verwarmen van de woning en het kraanwater zullen in de toekomst allemaal zonder gas moeten gaan gebeuren. Hoe pakken we dat aan?

De komende tientallen jaren zal de woningvoorraad in Nederland ‘van het gas af’ gaan en zeer energiezuinig worden gemaakt. Het langetermijndoel is helder: energie- dan wel CO2-neutraal in 2050. Een enorme opgave waar gemeenten, verhuurders én huurders mee te maken krijgen. Er zijn meerdere routes naar het einddoel om in 2050 van het gas af te zijn.

Route CO2- én woonlasten-neutraal
Het verschilt immers per gemeente of lokale situatie wat er mogelijk is. Gaat het om eengezinswoningen of gestapelde bouw, in hoeverre kunnen de woningen geïsoleerd worden, is er genoeg plek om zonnepanelen te plaatsen, kan er een aansluiting op een lokaal duurzaam warmtenet plaatsvinden of is er elektriciteitsopwekking elders in de wijk nodig? En wat betekenen de maatregelen voor de portemonnee van huurders? Hoe zorgen we ervoor dat de route niet alleen naar CO2-neutraal maar ook woonlasten-neutraal is of tot lagere woonlasten leidt?

Routekaart belangrijk voor huurdersorganisaties
De routekaart van de Woonbond is een instrument voor huurdersorganisaties om voor hun lokale omgeving in beeld te brengen welke maatregel, wanneer genomen moet worden, welke besparing dat oplevert en wat de gevolgen voor de woonlasten zijn. Huurdersorganisaties kunnen de routekaart gebruiken om met de verhuurder en de gemeente in gesprek te gaan over het bereiken van een CO2-neutrale woningvoorraad.

Belangen van huurders
De routekaart is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zowel corporaties als gemeenten als huurdersorganisaties gaan ermee aan de slag. In 2018 moeten alle verhuurders zelf een routeplan hebben gemaakt. Met de Woonbond-routekaart kunnen huurdersorganisaties samenwerken met de corporatie en de belangen van huurders meenemen in de plannen.

Bron: woonbond.nl