Rotterdamwet kan bij het vuilnis

De Rotterdamwet, bedoeld om de situatie in achterstandswijken te verbeteren, werkt niet. Dat zegt dagblad Trouw naar aanleiding van een onderzoek van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Half januari verlengde de Rotterdamse gemeenteraad de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijk bestuur, oftewel de Rotterdamwet. Met deze wet kan een woning worden geweigerd aan mensen met een laag inkomen die minder dan zes jaar in de stad wonen. De wet is van toepassing op vijf wijken in Rotterdam, en andere gemeenten zijn de wet ook gaan gebruiken.

Meer armoede en criminaliteit
Volgens het onderzoek groeit in die wijken het aandeel van bewoners onder de armoedegrens, en neemt de criminaliteit toe. Het was juist de bedoeling, door een andere bevolkingssamenstelling, de verloedering in deze probleemwijken tegen te gaan. Maar dat lukt dus niet.

Waterbedeffect
Trouw citeert bestuurder Hedy van den Berk van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. Die ziet ‘een waterbedeffect ontstaan’. Mensen die niet in de Rotterdamwetwijken terecht kunnen, gaan naar de omliggende buurten. Die worden dan op den duur ook aangewezen als Rotterdamwetwijk.

Geen effect
Cody Hochstenbach, sociaal-geograaf aan de Universiteit van Amsterdam, deed twee jaar geleden ook onderzoek naar de Rotterdamwet: ‘Er zijn de afgelopen jaren meerdere evaluaties geweest en uit geen van ze blijkt een aantoonbaar effect op de leefbaarheid en veiligheid.’

Inbreuk op grondrechten
De Woonbond vindt dat de Rotterdamwet een forse inbreuk op grondrechten van woningzoekenden is. Beter is het om af te zien van screening van huurders en om de focus te leggen bij het rechtstreeks aanpakken van armoede, woonoverlast en criminaliteit in de wijken.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com