Rli: steden op slot door gebrek betaalbare woonruimte

8 oktober 2020

Voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen zit de stad op slot. Dat komt vooral door beperkt aanbod van betaalbare woonruimte voor deze groepen.

Getty images

Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLi) in een recent verschenen rapport(externe link).

Minder sociale huurwoningen

De Rli concludeert dat de sociale huursector is gekrompen. ‘De sociale huurwoningvoorraad werd verkleind door woningen te verkopen, in huurprijs te verhogen (boven de huurliberalisatiegrens van € 737,14) of minder woningen terug te bouwen dan te slopen.’ Dat komt door overheidsbeleid en beleid van corporaties. In 20 jaar tijd (1998-2018) nam het aantal woningen onder de liberalisatiegrens met 20% af. 

Woningmarkt op slot

De sociale huursector ging voor middeninkomens op slot (met een inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning ) en middeninkomens werden met de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ de sociale huursector uitgejaagd.  Voor wie niet duur kan kopen zit de stad nu op slot. Door inkomenseisen waarmee de sociale huursector onbereikbaar werd voor middeninkomens en door lange wachttijden voor sociale huur. Het uitsluiten van middeninkomens voor sociale huur creëerde ook meer vraag naar koopwoningen. En dat droeg weer bij aan prijsstijgingen in de koopsector. Een koopwoning in de stad is voor starters en middeninkomens vaak onhaalbaar. Duur huren in de vrije sector blijft dan over.

Duur huren tegen wil en dank

Hoewel het aanbod in de vrije huursector de afgelopen jaren sterk groeide, zijn de huurprijzen hier hoog en wonen veel huurders hier tegen wil en dank. ‘De sociale huur is beperkt toegankelijk door de inkomenseisen en kent lange wachttijden, de koopsector vergt (steeds meer) kapitaal.  Wie zich noodgedwongen in de vrije sector begeeft, krijgt te maken met zeer forse huurprijzen,’ zo vat de Rli het samen.

Adviezen

De Rli komt met twee goede adviezen:

  • Gebruik de bestaande woningvoorraad beter. Door ‘de kostendelersnorm’ voor bijstandsuitkeringen aan te passen en door efficiënter ruimtegebruik in koop-en huurwoningen te faciliteren’. 
  • Stabiliseer de vrije huurmarkt, onder andere door een gematigde huurprijsontwikkeling. 

Hier zou de Woonbond nog aan toe willen voegen: zorg voor een grotere en breed toegankelijke sociale huursector. Bouw meer sociale huurwoningen en verhoog de inkomensgrens waarmee je toegang krijgt tot een sociale huurwoning. 

Bron: woonbond.nl