Rijk moet in actie komen om dakloosheid terug te dringen

In de gemeente Den Haag staan steeds meer gezinnen op straat, blijkt uit recente cijfers.

In 2015 deden nog 172 gezinnen een beroep op de maatschappelijke opvang. In 2018 waren dat er al 292 en in het eerste kwartaal van 2019 hebben zich al 91 gezinnen gemeld bij de opvang die dakloos zijn of dat op korte termijn verwachten te worden, meldt Omroep West.

Onvoldoende woningen

 ‘Als deze trend zich voortzet komen we dit jaar uit rond de 350 aanmeldingen’, aldus wethouder Bert van Alphen bij omroep West. De opvang kan het aantal niet aan.  ‘De keten is verstopt. Er is niet genoeg begeleidingscapaciteit en nog belangrijker, er zijn onvoldoende woningen om uit te stromen. Daardoor blijven mensen langer in de maatschappelijke opvang dan nodig is.’

Tekort sociale huur

De gemeente heeft een tienpuntenplan gelanceerd om mensen die dakloos zijn geworden beter te helpen. Maar, zo schrijft de wethouder, het Rijk moet in actie komen om het tekort aan sociale huurwoningen aan te pakken.

Landelijk probleem

Den Haag is niet de enige gemeente met een groeiend aantal daklozen. Landelijk zien we in de CBS-cijfers van 2009 tot en met 2016 haast een verdubbeling, van 17.800 naar 30.500 daklozen. Dan zijn er naar schatting ook nog eens 55.000 mensen die, vaak uit nood, op een vakantiepark wonen. Op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond stromen er ook verhalen binnen van huurders die geen geschikte woning kunnen vinden.

Meer nieuwbouw, schrap de verhuurderheffing

De nieuwbouw door corporaties is sinds 2013, door de invoering van de verhuurderheffing, ingestort. De heffing loopt jaar na jaar op, waardoor corporaties ook in de toekomst niet verwachten de nodige woningen te kunnen bouwen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Het is hoog tijd dat de landelijke politiek de noodzaak erkent om de woningnood en het tekort aan betaalbare huurwoningen echt aan te pakken, en stop met de jaarlijkse greep in de corporatiekas.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: