Rechter bevestigt recht op wonen in een wagen

De kantonrechter in Gouda heeft bepaald dat vijf woonwagenbewoners in Waddinxveen in hun woonwagen mogen blijven wonen. Hun verhuurder wilde dat zij zouden verhuizen naar speciaal voor hen ontworpen huizen.

Maar de vijf bewoners weigerden dat omdat het stenen huizen zijn die niet op wielen staan. Woningcorporatie Woonpartners Hollands-Midden daagde de vijf daarop voor de rechter. Maar de rechter wees juist op de woonwagencultuur.

Het woonwagenleven is ‘dermate specifiek’ dat ‘eenzelfde woongenot alleen mogelijk is in een woonwagen’, oordeelde de rechter.

Nieuw beleidskader

Afgelopen juli presenteerde het ministerie van BZK zijn nieuwe Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het Beleidskader legt vast dat woonwagenbewoners recht hebben op hun manier van leven en net als andere huurders kans moeten hebben op een plek om te wonen.

Einde aan uitsterfbeleid

Daarmee beoogt het beleidskader een einde te maken aan decennia van discriminatie van woonwagenbewoners op het gebied van hun huisvesting. Met name moet het beleidskader een einde maken aan het zogenaamde ‘uitsterfbeleid’ van gemeenten dat erop gericht was het aantal woonwagenstandplaatsen steeds verder af te bouwen.

Het rommelt in gemeenten

Sinds het beleidskader van kracht werd, rommelt het in tal van gemeenten. Woonwagenbewoners beroepen zich op hun nieuw erkende rechten en weigeren nog langer mee te werken aan uitsterfbeleid. Jongere woonwagenbewoners die geen woonwagenstandplaats meer konden krijgen, bezetten de leeggekomen (en veelal door gemeenten geblokkeerde) standplaatsen met caravans.

Traag met aanpassen van beleid

Gemeenten zijn traag om hun woonwagenbeleid aan te passen op het nieuwe beleidskader. Vaak reageren zij bij protest- en kraakacties van woonwagenbewoners nog ‘als vanouds’ (met de sterke arm).

Het moet over een andere boeg

De uitspraak van de rechter in Gouda benadrukt nogmaals dat gemeenten en woningcorporaties, die vaak voor gemeenten de woonwagenstandplaatsen verhuren, het over een andere boeg moeten gaan gooien.

Corporatie Woonpartners Hollands-Midden zegt de uitspraak te gaan bestuderen en te gaan nadenken ‘over hoe we verder gaan met de bewoners die nog op het woonwagenkamp wonen’, zo laat een woordvoerder aan de NOS weten.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: