Rechtbank Amsterdam start met ‘huurzitting’

De rechtbank Amsterdam is met ingang van het nieuwe jaar gestart met speciale zittingen voor mensen met een huurachterstand. Door intensief samen te werken met onder meer woningcorporaties en schuldhulpverlening willen de Amsterdamse kantonrechters het aantal huisuitzettingen terugbrengen.

De kantonrechters zien dagelijks de indringende gevolgen van problematische schulden. Mensen met grote financiële problemen zakken vaak steeds dieper weg in de schulden en verliezen dan het overzicht. Juist deze kwetsbare groep wordt vervolgens geconfronteerd met het verder oplopen van hun betalingsachterstanden door onder meer rente, incassokosten, griffierechten en boetes.

Huurzittingen Amsterdam

In 2018 startte de rechtbank daarom een pilot die tot doel had zaken waarin ontruiming van een sociale huurwoning dreigt, sneller voor de rechter te brengen. Op die manier kan het verder oplopen van de huurachterstand een halt worden toegeroepen. De in de pilot ontwikkelde werkwijze wordt per 1 januari 2020 omgezet in standaard beleid, onder de noemer Huurzittingen Amsterdam. De kantonrechters werken hierin samen met de Amsterdamse woningbouwcorporaties, schuldhulpverlening en deurwaarders.

Meteen een betalingsregeling

De zaak wordt op de eerste zitting meteen inhoudelijk met de huurder besproken. Als de huurachterstand klopt en er kan een betalingsregeling worden getroffen, dan wordt de huurder in het vonnis veroordeeld tot het nakomen van de betalingsregeling en het betalen van de lopende huur. Op die zitting zijn medewerkers van schuldhulpverlening aanwezig, die meteen met de huurder kunnen meedenken over een haalbare regeling. 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: