Recht op huisvesting voert boventoon in vonnis Tweebosbuurt

De sloop van de 535 sociale huurwoningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt is op losse schroeven komen te staan. Afgelopen vrijdag oordeelde een rechter dat woningcorporatie Vestia de huurovereenkomsten van 17 huurders niet mag beëindigen. Het Rotterdamse college en de gemeenteraad staan nu onder druk om de plannen te herzien.

Haastige ontruiming vanwege sloopsubsidie

Vestia wilde dat de huurders van de 535 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt voor 1 januari 2020 hun woning zouden verlaten. Het ontruimen van de wijk ging met grote haast omdat Vestia in aanmerking wilde komen op een korting op de verhuurderheffing van € 25.000 per gesloopte sociale huurwoning. Die sloop zou dan uiterlijk in juni 2021 voltrokken moeten zijn.

Twee tegenstrijdige uitspraken

Tientallen huurders weigerden de huuropzegging door Vestia en enkelen werden voor de rechter gedaagd. Een eerste groep gedaagden kreeg 6 september van kantonrechter Wim Wetzels te horen dat Vestia in zijn recht stond om de huurcontracten te beëindigen. Zij moesten hun woning op 1 januari 2020 verlaten.

Een tweede groep huurders die in november voor de rechter stond, kreeg afgelopen vrijdag een totaal andere uitspraak.

Geen financiële of bouwkundige noodzaak voor ‘dringend eigen gebruik’

De exploitatie van de woningen in de Tweebosbuurt levert Vestia geen verliezen op. Evenmin is er sprake van een slechte bouwkundige staat van de woningen. Kantonrechter Cora van Steenderen-Koornneef zag daarom geen financiële of bouwkundige redenen om dringend eigen gebruik toe te staan als grond voor beëindiging van de huurcontracten.

Geen recht op terugkeer

De rechter veroordeelde dat bewoners niet zijn betrokken bij ontwikkeling van de herstructureringsplannen. Bovendien kregen zij onvoldoende hulp bij het vinden van andere, geschikte woonruimte en geen recht op terugkeer in hun eigen wijk.

Rechter hamert op de wettelijke kerntaak van Vestia

De rechter hamert op de wettelijke kerntaak van woningcorporaties: voorzien in betaalbare huisvesting voor minima (artikel 47 Woningwet) en vraagt zich af of het  herstructureringsplan dat voorziet in een afname van het aanbod sociale huurwoningen met 347 woningen, wel bij de kerntaak past.

Het grondrecht op huisvesting

Daarnaast – en dat is uniek– noemt de rechter ook artikel 22 lid 2 van de Grondwet: het grondrecht op huisvesting. De rechter vindt dat Vestia onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat het recht op huisvesting voor iedereen, dus ook de bewoners van de Tweebosbuurt, moet worden gewaarborgd.

Tweebosbuurt als symbool voor asociaal woonbeleid

In de gemeentelijke politiek is het vonnis dat Vestia de huurovereenkomsten niet mag beëindigen ingeslagen als een bom. Het zet de verhoudingen binnen de brede coalitie (van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP) op scherp nu ook collegepartij PvdA heeft aangegeven de sloopplannen voor de Tweebosbuurt te willen herzien.

Bemiddeling

Er moet in samenspraak met de buurt een nieuw voorstel op tafel komen, vindt de partij. Ook CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie-SGP zijn voor bemiddeling met de bewoners. Nog onduidelijk is of Vestia in hoger beroep gaat.

De Woonbond heeft de bewoners van de Tweebosbuurt in deze tweede zitting bijgestaan met juridisch advies en zijn juridisch fonds.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: