Reactie op concept-Klimaatakkoord

Vorige week presenteerde het Kabinet haar plannen in kader van het Klimaatakkoord. Het verduurzamen van huurwoningen is één van de doelen in het concept-Klimaatakkoord.

De Woonbond en corporatiekoepel Aedes spraken mee over de plannen voor de gebouwde omgeving. De verduurzaming van corporatiewoningen moet huurders niet op kosten jagen, dat laten Aedes en Woonbond weten in een gezamenlijke reactie

Energierekening en kosten renovaties

Veel huurders zullen nog jaren aangesloten zijn op het gasnet voor verwarming van hun woning. En de gasprijs zal de komende jaren stijgen. Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen. Ook waarschuwen de organisaties voor de betaalbaarheid van verduurzamende renovaties. 

Verhuurderheffing

Door de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing kunnen corporaties jaarlijks miljarden minder investeren. Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Raadplegen achterban

De Woonbond legt de plannen van het Klimaatakkoord nog voor aan de leden.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: