Raad van State vernietigt nieuw bestemmingsplan Wielewaal

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, heeft dinsdag 9 juli 2019 het nieuwe bestemmingsplan voor de Rotterdamse wijk De Wielewaal vernietigd. De controversiële herontwikkeling van de wijk komt daardoor opnieuw een half jaar tot een jaar stil te liggen.

Op 18 oktober 2018 stelde de Rotterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal vast. Dat ging niet bepaald zonder slag of stoot. Over de wijk is al jarenlang een controverse aan de gang tussen eigenaar woningcorporatie Woonstad, de gemeente Rotterdam en bewoners van de Wielewaal van wie het eigen bewonersplan voor herontwikkeling van de wijk, nooit serieus is genomen.

Bewoners maken bezwaar tegen bestemmingsplan

Tegen het bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal tekende een aantal bewoners beroep aan bij de Raad van State. Een van hun argumenten was dat een aantal milieuaspecten onvoldoende was beoordeeld. Waaronder geluid, gevaar en de effecten van het nieuwe bestemmingsplan op de bestaande cultuurhistorische waarden in en nabij het plangebied. De bewoners konden zich dan ook niet verenigen met de conclusie van de gemeenteraad, dat het nieuwe bestemmingsplan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou hebben.

Gemeente vond milieueffectrapportage onnodig

Bovendien had het college van B&W bij haar besluit over het ontwerpbestemmingsplan (in oktober 2017) ook een zogenoemd ‘milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordelingsbesluit’ moeten nemen. Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een expliciet besluit over dat er wel of geen milieueffectrapportage-procedure moet worden doorlopen omdat er wel of geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht worden van een plan. Een milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt.

Het College van B&W vond een milieueffectrapportage niet noodzakelijk en verzuimde om dat in een besluit vast te leggen. Naar eigen zeggen omdat een aanpassing van de Wet milieubeheer (in juli 2017) over het hoofd werd gezien.

Reacties op uitspraak Raad van State

De bewoners beraden zich op de mogelijkheden die dit succes bij de Raad van State hun bewonersplan biedt. Woonstad Rotterdam reageerde geschokt op de uitspraak van de Raad van State bij RTV Rijnmond en zei grote financiële gevolgen te verwachten. De woningcorporatie is inmiddels in overleg met gemeente en gebiedsontwikkelaar BPD over wat de vervolgstap kan zijn. In elk geval zal er een milieueffectrapportage moeten komen. Volgens de Rotterdamse wethouder Kurvers zal het project vertraging van een half jaar tot een jaar oplopen. In een brief aan de gemeenteraad meldt hij nog niet hoeveel geld de fout de gemeente gaat kosten.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: