Privacy statement

HP6 streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming, HP6 verwerkt persoonsgegevens.

In dit Privacy – statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door HP6