Poort6 en HP6 bereiken overeenstemming over huurverhoging

Huurdersvereniging HP6 heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor een lagere huurverhoging voor de huishoudens met de laagste inkomens. Op donderdag 10 april bereikten HP6 en Poort6 een akkoord over een aantal maatregelen.

Poort6 wil een financieel gezonde organisatie blijven
Vorig jaar konden woningcorporaties voor het eerst de huurprijzen inkomensafhankelijk verhogen. Toen maakte Poort6 van deze mogelijkheid gebruik om de verhuurdersheffing te kunnen betalen, een belasting vanuit de overheid voor woningcorporaties. Ook dit jaar verhoogt Poort6 de huurprijzen inkomensafhankelijk. Dat blijft nodig om de verhuurdersheffing te kunnen betalen, voor de financiële continuïteit en om de taken voor de sociale volkshuisvesting te kunnen blijven uitvoeren. Eerder kondigde de woningcorporatie al besparingen aan op de interne bedrijfskosten, onderhoudskosten en investeringen.

HP6 gaat voor bewoners met de laagste inkomens Huurdersvertegenwoordiging
HP6 is niet gelukkig met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor HP6 is het belangrijk dat bewoners met de laagste inkomens ontzien worden bij de huurverhoging. Daarom heeft zij bij Poort6 aangedrongen op een tegemoetkoming voor de groep huishoudens in de laagste inkomenscategorie. Dat is gelukt. HP6 begrijpt de uitgangspositie van Poort6, maar wist toch voor deze huishoudens een tegemoetkoming te bereiken. Huishoudens met een bijstandsuitkering kunnen bij Poort6 terecht voor een huurverhoging van 2,5% in plaats van 4% per 1 juli 2014.

Tegemoetkomen aan smalle beurs
Ook stelt Poort6 voor huishoudens met (dreigende) financiële problemen een budgetcoach beschikbaar. Om deze afspraken te bekostigen, dragen Poort6 en HP6 beide financieel bij. Alle huurders van Poort6 ontvangen binnenkort een brief waarin precies staat wat zij moeten doen om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Uitzonderingen op de regel
Een aantal woningen is uitgesloten van de jaarlijkse huurverhoging. Dat zijn de woningen die Poort6 op termijn gaat slopen of ingrijpend gaat renoveren. Voor deze huishoudens blijft de huurrijs dus gelijk.