Poort6 en HP6 bereiken akkoord over huurverhoging

Poort6 en HP6 bereiken akkoord over huurverhoging

Huurdersvereniging HP6 heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor een lagere huurverhoging voor de woningen die deel uitmaken van een aantal projecten van Poort6. Op donderdag 11 april bereikten HP6 en Poort6 hierover een akkoord.

Kabinet maakt inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk
In maart besloot de regering Rutte-Samsom dat woningcorporaties de huurprijzen dit jaar inkomensafhankelijk mogen verhogen. Vanwege de verhuurdersheffing die de regering woningcorporaties wil opleggen en het behoorlijke aantal ‘scheefwoners’ in de woningen van Poort6 had de corporatie het voornemen deze huurverhoging door te voeren. Voor woningen waar renovatie of sloop was gepland, bereikte huurdersvereniging HP6 dat de huurverhoging lager uitvalt. Het gaat daarbij om zo’n 500 huishoudens. De huurdersvereniging is content met het resultaat dat zij behaalde na een aantal intensieve overleggen met Poort6.

“Het overleg was inderdaad intensief maar ook constructief. Net als vele anderen in het land begrijpen ook wij dat niets doen geen aanvaardbare optie is. Na een aantal gunstige jaren waarin de huren vanwege lage inflatiecijfers zeer beperkt stegen, wordt 2013 voor huurders een ‘mager’ jaar. Ik blijf hopen dat dit niet structureel wordt, maar dat de rust en stabiliteit snel terugkeert. We zijn blij dat we voor de circa 500 huishoudens die door de maatregelen zwaar getroffen worden met de directeur-bestuurder van Poort6 een aangepaste regeling hebben kunnen treffen. Natuurlijk zouden we graag voor iedereen een oplossing hebben willen bedenken, maar dat is onder de gegeven omstandigheden nu eenmaal niet mogelijk”, vertelt Jacques Noordijk, voorzitter van HP6

Percentage huurverhoging afhankelijk van inkomen
Ieder jaar verhoogt Poort6 de huurprijs met het percentage van de inflatie. Dit percentage wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Het inflatiepercentage voor 2012 is vastgesteld op 2,5%. Daarnaast wordt woningcorporaties toegestaan de huur met een extra percentage te verhogen. Hiervoor geldt het volgende: 1. Inkomen lager dan € 33.614,-, dan geldt maximaal een huurverhoging van 2,5% (inflatie) + 1,5% (extra). In totaal dus 4%. 2. Inkomen tussen € 33.614,- en € 43.000,- krijgen maximaal een huurverhoging van 2,5% (inflatie) + 2% (extra). In totaal dus 4,5%. 3. Inkomens hoger dan € 43.000,- krijgen maximaal een huurverhoging van 2,5% (inflatie) + 4,0% (extra). In totaal dus 6,5%.

Huurprijs niet in alle gevallen maximaal omhoog
De huurprijs gaat niet in alle gevallen met het maximale percentage omhoog. Per woning heeft Poort6 een maximale huurprijs vastgesteld. Huurders betalen voor hun woning nooit meer dan deze maximale huurprijs. Poort6 blijft dus de kwaliteit van de woning meewegen in het bepalen van de nieuwe huurprijs.

Voor 1 mei krijgen alle huurders een brief van Poort6
Poort6 heeft intussen van de Belastingdienst inkomensverklaringen gekregen van de huishoudens die meer verdienen dan € 33.614,-. Hierin staat vermeld of het huishouden in de middengroep valt (inkomen tussen € 33.614,- en € 43.000,-) of bij de hogere inkomens hoort (boven € 43.000,-). De Belastingdienst maakt hierbij gebruik van de inkomensgegevens over 2011. Poort6 voegt de inkomensverklaringen toe aan de brief over de huurverhoging.

Poort6 en HP6 niet blij met ontstane situatie
Beide organisaties zijn niet blij met de situatie die hierdoor ontstaat. “Om de woningcorporatie op termijn financieel gezond te houden, moeten we de huurverhoging wel doorvoeren. Maar dat we hiermee een verlengstuk van de Belastingdienst worden, vinden we geen wenselijke situatie. Helaas is er op dit moment geen alternatief”, verklaart directeur-bestuurder van Poort6 René Wiersema.