Pak kwetsbare wijken aan met brede sociale huursector

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht, blijkt uit een vorige week verschenen onderzoek in opdracht van corporatiekoepel Aedes.

De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe, schrijven de onderzoekers.

Brede sociale huursector

In een recent gepubliceerd ‘plan voor de volkshuisvesting’ pleit de Woonbond voor een brede sociale huursector. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Door de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat middeninkomens hier ook terecht kunnen, kies je ook voor sterke gemengde wijken waar lage en middeninkomens kunnen wonen. Ook moet de inkomensafhankelijke huurverhoging, die bedoeld is om huurders die net een beetje meer zijn gaan verdienen uit hun huurwoning te jagen, van tafel.’ 

Meer begeleiding en investeringen leefbaarheid

Ook pleit de bond voor betere zorg en begeleiding voor de groeiende groep kwetsbare mensen die in de sociale huursector woont en moeten corporaties weer meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid in de wijk.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: