Overleg Poort6 met HP6 op 15 september 2023

01a. Huisvestingsopgave Gorinchem

01b. Tweede fase Warmtenet

01c. Balensteiger

01d. Nieuwbouw

01e. Boogflat

2a. Correspondentie met de gemeente Gorinchem inzake de opvang van Oekraïners

2b. Alternatief Labeling: update

2c. Klanttevredenheidsmeting

2d. Ontwikkeling van HP6 en Huurdersparticipatie

3a. Evaluatie Strategische Koers van Poort6

3b. Nationale Prestatie Afspraken en actualisatie doorrekeningen

3c. Capaciteitsbehoefte asielopvang en taakstelling huisvesting 2023 II – schrijven van de Minister van Volkshuisvesting – de heer H. de Jonge – d.d. 16 – 05 – 2023

Overleg Poort6 met HP6 op 03 november 2023

Besproken onderwerpen:

  • Huurdersparticipatie bijeenkomst op 06 november 2023
  • Belanghoudersdag op 16 november 2023
  • Sociaal statuut / sloop- en renovatiereglement
  • Begroting 2024 Poort6 en HP6
  • Tertiaalrapportage T2 2023
  • Rendementsbeleid v1.0