Overheid moet gasloos wonen mogelijk maken

De overheid moet goede voorwaarden scheppen om een gasloze toekomst mogelijk te maken. Het is hoog tijd voor nieuwe initiatieven.

Gasloos wonen wordt de norm als het aan GroenLinks ligt. Afgelopen dinsdag diende die partij een initiatiefwet in die daaraan moet bijdragen. Met die wet zou een eind komen aan de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen. Liesbeth van Tongeren, die het wetsvoorstel indiende vindt die wet ‘zo logisch, dat die er lang had moeten zijn’.

Kapitaalvernietiging
Bouwers zijn blij met het initiatief. Ballast Nedam noemt het bouwen van nieuwbouwwoningen met gasaansluiting zelfs ‘kapitaalvernietiging’. Zij willen graag dat er een duidelijke nieuwe norm komt. Nu staat in het regeerakkoord dat gemeentes per wijk moeten kiezen of er wel of niet een gasaansluiting komt. Als dit voorstel wordt aangenomen is er nog maar één keuze. En dat betekent dat alle nieuwbouwwoningen voortaan andere technieken moeten gebruiken om de woning te verwarmen en warm tapwater te krijgen. En die technieken zijn er.

Zonnepanelen en gasloos wonen
Zonnepanelen spelen een belangrijke rol bij de overgang naar gasloos wonen. De duurzame elektriciteit die daarmee opgewekt wordt kan weer gebruikt worden om bijvoorbeeld een warmtepomp van stroom te voorzien. De warmtepomp zorgt dan voor verwarming en warm tapwater. Nul-op-de-meter woningen worden op deze manier verwarmd en van warm water voorzien.

Salderingsregeling al in 2020 van de baan?
De overheid maakt het door middel van de salderingsregeling mogelijk om de met zonnepanelen opgewekte stroom die wordt teruggeleverd aan het net ‘weg te strepen’ tegen de stroom die de bewoner zelf gebruikt. Door minister Kamp was toegezegd dat de regeling in elk geval tot 2023 zou blijven bestaan. Maar nu staat in het regeerakkoord dat er al in 2020 een nieuwe regeling komt. Die regeling (een ‘terugleversubsidie’) zal waarschijnlijk minder gunstig zijn. En daarmee maakt de regering nul-op-de-meter projecten die nu op stapel staan financieel veel riskanter en dupeert zij huurders met zonnepanelen.

Wat vindt de Woonbond?
De Woonbond vindt het een slechte zaak dat de regering terugkomt op eerdere gedane toezeggingen. Zij zal er daarom voor pleiten om de huidige regeling tot 2023 in stand te houden. De Woonbond wil ook dat de overheid met een nieuwe regeling komt die meewerkt aan een duurzame toekomst. Dat kan alleen als het ook financieel aantrekkelijk blijft om duurzame technieken zoals zonnepanelen toe te passen.

Bron: woonbond.nl