Statuten en overeenkomsten

Statuten
In 2022 zijn de statuten gewijzigd. Vanwege de grootte hebben we deze opgesplitst in twee documenten: 

Ook het huishoudelijk reglement is wat aangepast door de wijzigingen van het lidmaatschap.

Samenwerkingsovereenkomst
We hebben ook een overeenkomst met Poort6. De nieuwste versie is van 2021. Deze vindt u hier.

Hier komt nog een aanvulling op in 2022.