Activiteit organiseren of bewonersinitiatief?

In 2012 spraken HP6 en Poort6 af om de inkomsten van een extra huurverhoging te bestemmen aan wijkimpulsen. Om zo bewoners te helpen bij initiatieven in verschillende wijken. Het gaat om een bedrag van € 50.000,- per jaar. Hieronder leest u hoe u deze financiële hulp aan kunt vragen voor uw bewonersinitiatief. 

U kunt uw aanvraag doen bij HP6 of de directie van Poort6
Dit kunt u doen als u huurder bent bij Poort6, in een bewonersraad zit, lid bent van BOAG of in een bewonerscommissie zit. Stuur in een brief of mail uw aanvraag voor uw initiatief. En zet daarin in ieder geval deze 5 onderdelen:

1. Wat uw idee is

2. Uw motivatie

3. Een beschrijving van het maatschappelijk of financieel resultaat

4. Een cijfermatige begroting

5. Welke 5 sympathisanten uw idee ondersteunen. Dit kunnen bijvoorbeeld 5 buurtbewoners zijn. Laat hen deze aanvraag ook ondertekenen. Zo krijgen wij inzicht hoeveel draagvlak er voor het idee is. 

Soms nodigen wij een aantal initiatiefnemers uit om het idee aan ons toe te lichten. 

De financiële hulp is in principe eenmalig
Komt er een aanvraag binnen? Dan beoordelen HP6 en Poort6 de aanvraag in het bestuurlijk overleg. En stemmen af of dit initiatief financiële hulp krijgt en de hoogte van het bedrag. Dit komt ook te staan in het verslag van het bestuurlijk overleg. Aanvragen die als taak horen bij Poort6 of de gemeente sluiten we uit voor deze financiële bijdrage. 

U hoort van HP6 of Poort6 wat het besluit is
En of u met uw idee aan de slag kunt. Dit hoort u altijd schriftelijk via de post of de e-mail. 

De financiële verantwoording staat ieder jaar op de agenda van het bestuurlijk overleg
Tijdens het bestuurlijk overleg nemen we door wat er in het jaar is uitgegeven aan bewonersinitiatieven. Wordt het hele bedrag niet uitgegeven aan bewonersinitiatieven? Dan gaat dit bedrag op aan de algemene middelen van Poort6.

Hardheidsclausule
Met instemming van HP6 en Poort6 kunnen we besluiten om van bovenstaande af te wijken. Ook kunnen we besluiten om een financiële bijdrage voor een wijk te doen.

Financiële hulp en andere ondersteuning voor activiteitencommissies
Daarnaast worden in enkele complexen ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Vaak is hiervoor een activiteitencommissie opgericht. Deze activiteitencommissies vallen niet onder HP6, maar rechtstreeks onder Poort6. Deze commissie kan financiële of andere ondersteuning krijgen van Poort6. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Stad & Buurt van Poort6. U kunt hen via telefoonnummer (0183) 66 99 00 iedere werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur bereiken.