Over HP6

Huurdersvereniging Poort6 (HP6) komt op voor de belangen van alle huurders van Poort6. Wij ondersteunen, adviseren zowel individuele als ook georganiseerde huurders en wij denken opbouwend en kritisch mee met Poort6.

Periodiek overleg met Poort6
Het bestuur van HP6 heeft periodiek overleg met de directeur-bestuurder van Poort6. Wij streven daarbij een zo goed mogelijke belangenbehartiging na bij onderwerpen die alle huurders van Poort6 treffen. Denk daarbij aan de jaarlijkse huurverhoging, het servicekostenbeleid, projectontwikkeling (sloop, nieuwbouw, groot-onderhoud), beleidswijzigingen en voordrachten voor de Raad van Commissarissen van Poort6. Ook benutten wij dit overleg om signalen die wij binnenkrijgen via bewoners en bewonerscommissies met de directie te bespreken.

Bevoegdheden
HP6 heeft recht op informatie, overleg en advies over al deze onderwerpen. Wij kunnen daarbij gebruikmaken van de mogelijkheden die de overlegwet  Huurders-verhuurder biedt. Bovendien zijn wij lid van de Woonbond. Ook zij voorzien ons van informatie en advies. En verzorgen zij regelmatig trainingen voor huurdersverenigingen over actuele onderwerpen.

Bewonerscommissies
Bewonerscommissies zijn een waardevolle bron van informatie. Zo weten wij wat er leeft onder de mensen en kunnen wij, als huurdersvereniging, ons beter inzetten voor u!! Meer over deze commissies leest u hier.

Privacystatement
HP6 streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming, HP6 verwerkt persoonsgegevens van haar leden. In dit Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van deze gegevens.