Oproep voor oprichting en versterking huurteams

De wethouders Wonen van 14 steden hebben onlangs een brief gekregen met een pleidooi voor de oprichting van een nieuw huurteam of de versterking van een bestaand huurteam.

De brief is ondertekend door de Woonbond, LSVb, !Woon Amsterdam en de huurteams uit Nijmegen, Utrecht, Schiedam, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. De brief is gestuurd aan de wethouders in Nijmegen, Haarlem, Schiedam en Utrecht, waar al huurteams zijn. Voor de oprichting van nieuwe huurteams zijn brieven gestuurd naar Breda, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Zwolle.

Problemen voor starters
De ondertekenaars maken zich zorgen over de groeiende woningnood die tot hogere prijzen leidt en meer en meer beleggers aantrekt, met alle gevolgen van dien.

‘De combinatie van onervarenheid en de wens bij particuliere verhuurders om hoge rendementen te behalen leidt in toenemende mate tot problemen voor starters op de huurwoningmarkt’, schrijven de partijen in de brief.

Huisjesmelkers aanpakken
Overigens zijn er ook verhuurders die zich bewust als huisjesmelker gedragen. Naar aanleiding van signalen van onder andere Woonbond, FNV en LSVb beraden minister Ollongren en de Tweede Kamer zich over de mogelijkheden huisjesmelkers aan te pakken. Gemeenten kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. ‘Huurders verdienen daarom steun als zij voor hun rechten opkomen. Zij zijn de feitelijke handhavers van de huurwetregelgeving. De complexiteit van de regelgeving is de laatste jaren snel toegenomen en dat maakt het voor huurders steeds moeilijker te weten wat hun positie precies is’, aldus de ondertekenaars.

Laagdrempelige hulp
Daarom hebben volgens hen studenten, jongeren en andere huurders behoefte aan laagdrempelige hulp in de eigen gemeente. In diverse plaatsen in Nederland hebben huurteams hun nut ruimschoots bewezen. Zij hebben de kennis en expertise en kunnen huurders informeren en adviseren, en bijstaan in de discussie met hun verhuurder.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: