Op weg naar energieneutraal: energiecafé in Den Bosch

Klein maar fijn: het energiecafé in Den Bosch vorige week vrijdag was niet druk bezocht, maar wel geanimeerd. Bijdragen van deskundigen over de route naar energieneutraal zorgden voor een levendige uitwisseling van ervaringen en tips.

Verder kijken dan label B
De belangrijkste boodschap van Jaap van Leeuwen, energieconsulent van de Woonbond voor de aanwezige huurdersorganisaties was: zorg dat het beleid bijgestuurd wordt. Niet langer alleen aansturen op gemiddeld label B, maar verder kijken op een slimme manier. Een dakrenovatie bijvoorbeeld zou je nu al zó moeten doen, dat je direct de goede isolatiewaarde haalt én dat de overstek breed genoeg is om er later nog gevelplaten onder te kunnen plaatsen. Op die manier zorg je ervoor dat je later geen spijt krijgt van de aanpassingen die je nu doet.

Ambitie verhuurder
De ambitie bij verhuurders om iets aan energiebesparing te doen bleek erg te verschillen. Eén van de aanwezigen merkte op dat de huurders enthousiaster waren over energiebesparing dan de verhuurder. Die wil eigenlijk niks doen aan de bestaande woningen. Bij andere verhuurders waren juist volop initiatieven. Een tip daarbij was: waak ervoor dat de verhuurder alles inzet op een paar mooie projecten en dat er dan voor de rest geen geld meer is.

Routekaart voor huurdersorganisaties
Op verzoek van de Woonbond wordt een hulpmiddel ontwikkeld voor huurdersorganisaties bij het maken van de prestatieafspraken over energiebesparing. De maker van deze ‘routekaart’, Thijs Kurstjens van W/E adviseurs gaf uitleg. Hij vroeg de aanwezigen ook om mee te denken. Een tip die veel bijval opleverde was: “kijk vanuit de bewoners; leg het goed uit en leer van elkaar”. Binnenkort start in Assen en in Peel en Maas een pilot project met de routekaart. In het najaar moet dit hulpmiddel beschikbaar zijn voor alle huurdersorganisaties.

Aansluitplicht voor gas
Na de zomer zal ook duidelijk worden of de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Minister Kamp wil dit regelen met een wijziging van de warmtewet. De wetswijziging wordt waarschijnlijk niet meer vóór de zomer behandeld, maar er lijkt een Kamermeerderheid voor te zijn. De Woonbond is voorstander voor het afschaffen van de aansluitplicht als daarmee sneller toegewerkt kan worden naar lagere woonlasten en meer comfort voor huurders.

 

bron: woonbond