Onzekere toekomst tarieven warmtenetten

Volgens minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is het wettelijk niet mogelijk om een bevriezing van warmtetarieven op te leggen aan warmtebedrijven. Daarmee wordt het voor huishoudens met blok- of stadsverwarming onzeker wat zij in de toekomst gaan betalen.

Dit voorjaar stuurde de Woonbond samen met  Aedes, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis een brief naar de minister. Daarin deden zij de oproep dat tarieven van warmtenetten de komende jaren niet meer mogen stijgen. Huishoudens met blok- en stadsverwarming betalen namelijk in 2019 gemiddeld 164 euro meer dan in 2018. Oorzaak is de gestegen gasprijs, waaraan warmtetarieven zijn gekoppeld. Deze prijsstijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de stijging van de energiebelasting op gas.

Afspraken over bescherming huurders noodzakelijk

Minister Wiebes stelt dat het wettelijk niet mogelijk is om de maximumtarieven voor warmte te bevriezen. Zonder (lokale) afspraken die huurders beschermen tegen snel stijgende warmteprijzen, is de Woonbond geen voorstander van de verdere uitrol van warmtenetten. Terwijl de uitrol van warmtenetten juist een van de belangrijke plannen uit het Klimaatakkoord is.

Woonlastenneutraal niet haalbaar

Een van de andere uitgangspunten uit het Klimaatakkoord is dat de uitvoering van de plannen woonlastenneutraal moeten uitpakken voor huurders. Dat is zonder het bevriezen van de warmtetarieven echter niet haalbaar, is de verwachting van de Woonbond.

Huurders mogen niet de dupe zijn

De Woonbond en de andere belangenorganisaties willen dat de prijzen van gas en warmte worden losgekoppeld. De belasting op aardgas gaat namelijk stelselmatig omhoog. Daar mogen huurders die al helemaal geen aardgas meer gebruiken niet de dupe van zijn, vindt de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: