Onvrede onderhoud woningen neemt toe

Minder mensen zijn tevreden over de onderhoudsstaat van hun woning, blijkt uit de cijfers van het WOON-onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uit de monitor brede welvaart van het CBS.

Uit het jaarverslag van de Huurcommissie blijkt ook een grote toename in het aantal onderhoudszaken. De binnenkomende onderhoudszaken namen met ruim 30% toe. Op het meldpunt commerciële verhuur van de Woonbond merkt men ook dat veel huurders in deze sector tegen onderhoudsproblemen aan lopen. De meeste meldingen op dit meldpunt gaan over gebreken aan de woning en achterstallig onderhoud.

Onderhoudsplicht

Huurders hebben recht op een goed onderhouden huurwoning. Verhuurders hebben de plicht een woning goed te onderhouden en gebreken te verhelpen. Doe ze dat niet dan kunnen huurders in een gereguleerde (sociale) huurwoning naar de Huurcommissie stappen. Die kan tot een tijdelijke huurverlaging besluiten tot wel 40% van de huurprijs. Dat is vaak een goede stok achter de deur om de verhuurder toch in beweging te krijgen.

Vrije sector

Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de Huurcommissie met onderhoudsproblemen. Alhoewel er in het landelijke beleid is ingezet op meer vrije sector huurwoningen, is er niets gedaan aan het verbeteren van de consumentenbescherming van deze huurders. Dat dat nodig is, blijkt ook uit de reportage van de NOS vandaag, waarin een vrije sector huurder de gebreken aan zijn woning laat zien. De Woonbond wil dat het voor huurders in de vrije sector mogelijk wordt met problemen over onderhoud en servicekosten naar de Huurcommissie te stappen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: