Ontwikkelingen bij HP6

Vlak voor de feestdagen en ook een nieuw jaar, is het even goed om even stil te staan bij het huidige jaar 2021. Het zijn rare tijden waar we op dit moment in verkeren. Toch heeft het voor HP6 nog veel gebracht. Ondanks dat het bestuur ondertussen was afgezwakt tot drie man, hebben we het overlegschema met Poort6 en ook de Gemeente geheel kunnen uitvoeren. En zijn we op diverse fronten volop aanwezig in de gesprekken met Poort6 over allerlei onderwerpen. Want ook bij Poort6 gebeurt veel.

Een bestuur van drie man, vraagt best wel wat van ons. We hebben daarom bij de enquête een oproep gedaan aan alle huurders van Poort6. Een lang verhaal kort: er zijn zes nieuwe mensen toegetreden. Deze collega’s zullen gaan starten zodra de maatregelen het toelaten dat we weer bij elkaar kunnen komen.

We hebben ook de tijd genomen eens goed naar onszelf te kijken. Naar HP6 en haar rol in de Gorkumse samenleving. Onze rol als belangenbehartiger van de huurders van Poort6. Al lange tijd houdt het ons bezig dat onze statuten het niet toestaan dat huurders lid kunnen worden van HP6. En ook dat we daardoor geen of weinig contact met een achterban hebben. Daarom hebben we dit jaar een voorstel gemaakt voor de aanpassing van die statuten en het huishoudelijk reglement om daarin verandering te brengen. Uiteindelijk zegt de Overlegwet ook dat elke huurder van een sociale huurwoning zich bij een huurdersvereniging moet kunnen aansluiten. Inmiddels is dit voorstel aan onze leden (enkele bewonerscommissies) voorgelegd, en goedgekeurd. En met dat op zak, hebben we de zaak voorgelegd aan een notaris. We hopen begin volgend jaar zover te zijn dat HP6 er werkelijk kan zijn voor alle huurders van Poort6.

Dus denken we u binnenkort weer aan te schrijven met de vraag om als lid toe te treden tot HP6.

Mocht u hierop alvast vooruit willen lopen en uzelf alvast aan willen melden, dan kan dat door onderstaand formulier geheel ingevuld op te sturen aan ledenadmi-hp6@outlook.com. Als u wilt dan mag u het natuurlijk ook bij ons in de brievenbus gooien op de W. de Vries-Robbéweg 118, 4206 AN Gorinchem.

En verder rest ons niets anders dan u fijne dagen en een goede jaarwisseling toe te wensen.

P.s., Een lidmaatschap bij HP6 is gratis en alleen voor huurders van Poort6