Onduidelijkheid uitrookplan middeninkomens

Het plan van coalitiepartijen om huurders met een middeninkomen in één klap met enorme huurverhogingen op te zadelen, werd niet ingediend als concreet voorstel in de Kamer vandaag. Wel kwam er een verzoek aan de minister om te gaan praten met de Woonbond en Aedes.

26 september berichtte het Algemeen Dagblad over de enorme huurstijgingen voor middeninkomens. De Woonbond liet in een reactie weten het uitrookbeleid zoals Kamerleden het in de krant uiteen hadden gezet,  asociaal te vinden.

’Dit is de zoveelste graai in de portemonnee van hurende middeninkomens’, stelt Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

Hoge inkomens wonen vooral in koopsector
In het Algemeen Dagblad wijst Van Eijs (D66) op huishoudens met een jaarinkomen van een ton, die in een sociale huurwoning wonen. Dergelijke hoge inkomens zijn een grote uitzondering in de sociale huursector. Uit cijfers vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving in 2017, blijkt dat in de inkomensgroep boven de 70.000 euro zo’n 2 procent in een sociale huurwoning woont. Het overgrote deel van deze inkomens woont in de zwaar gesubsidieerde koopsector.

Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens
Tegelijkertijd werd er in de krant gesproken van hoge huurstijgingen voor huishoudens met een inkomen vanaf 41.000 euro per jaar. Daar gaat het om bescheiden middeninkomens voor wie huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar zijn. Het is dan ook onverantwoord deze huurders met forse huurstijgingen te confronteren om ze hun woning uit te jagen. Er is geen betaalbaar alternatief. Bescheiden middeninkomens moeten ook terecht kunnen in de sociale huursector.

Veel kritiek Tweede Kamer
De oppositie had veel kritiek op het plan van de coalitie. Er ontstond vervolgens grote verwarring in het Kamerdebat over de precieze inhoud van het voorstel. Welke huurders konden nou precies een enorme huurverhoging krijgen? Alleen de hele hoge inkomens of alle middeninkomens? De coalitie had hier geen eenduidig antwoord op. In plaats van een gezamenlijk plan, bleef het bij een oproep aan de minister om met de Woonbond en corporatiekoepel Aedes in gesprek te gaan. Zowel de Telegraaf als de NOS concludeerden na het Kamerdebat dan ook dat er geen concreet plan ligt.

Brede sociale huursector
De Woonbond pleit voor een brede sociale huursector met gemengde wijken waar lage en middeninkomens in terecht kunnen. ‘Heel veel middeninkomens kunnen helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen, het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen’, reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond.

Grote zorgen hurende middeninkomens
Inmiddels zagen veel huurders met een middeninkomen de bui hangen. De telefoon stond dan ook roodgloeiend bij de Woonbond, met bezorgde huurders die vaak al een forse huur betalen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: