Onduidelijkheid over Noodknop tegen woekerprijzen vrije sector

De ‘Noodknop’, waarmee gemeenten eindelijk iets kunnen ondernemen tegen woekerprijzen in de vrije huursector, staat op losse schroeven. Dat schreef Het Financieele Dagblad afgelopen weekend.

In de krant zegt Martijn Schut van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er polarisatie is over de Noodknop.  Zo vinden gemeenten het voorgestelde beleid om huurprijzen te maximeren op 6% van de WOZ-waarde niet ver genoeg gaan. Verhuurders willen helemaal geen huurprijsplafond.

Tegensputteren beloond

Schut geeft aan dat gemeenten zelf ook beleid kunnen maken tegen hoge huurprijzen in de vrije sector. Het probleem is alleen dat gemeenten dat alleen bij nieuwbouw kunnen. De ‘Noodknop’ was juist bedacht zodat gemeenten bij bestaande woningen, het leeuwendeel van de sector, ook iets tegen hoge huurprijzen kunnen ondernemen. ‘Dit was een eerste voorzichtige stap om de woekerprijzen in de vrije sector aan te pakken. We zijn hier ook al meer dan een jaar over in gesprek.’ reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Nu dreigen verhuurders die torenhoge prijzen vragen beloond te worden voor hun tegensputteren. Terwijl huurders en gemeenten juist strenger beleid willen tegen te hoge huurprijzen.’  

Onduidelijkheid vervolg noodknop

Ook de oppositie was verbolgen over het uitblijven van de Noodknop. Tijdens het begrotingsdebat wonen afgelopen maandag reageerde minister Van Veldhoven op de kritiek. Ze zei daar dat de Noodknop niet van de baan is. Toch bleef het onduidelijk of, en zo ja wanneer, er een plan voor invoering de Noodknop naar de Kamer gaat. Jansen: ‘De nood is er al heel lang. Over de noodknop wordt vooral al lang gepraat. Het is de hoogste tijd om met beleid te komen. Huurders in de vrije sector verdienen eindelijk bescherming tegen gigaprijzen.’ 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: