Onderlinge hulp grootste pluspunt van ouderenwoongroepen

Ouderen die in een woongroep wonen waarderen vooral de onderlinge hulp, het sociaal contact en de gezelligheid. Maar veel woongroepen in sociale huursector ervaren de inkomensgrenzen bij de toewijzing als knelpunt. Dit blijkt uit een enquête van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO).

Woongemeenschappen van ouderen kunnen zich verheugen in een groeiende belangstelling, zeker nu ouderen langer zelfstandig willen wonen zonder te vereenzamen, en steeds meer verzorgingshuizen worden gesloten. Seniorenwoongroepen voorzien in de behoefte aan een sociaal netwerk, zonder de eigen zelfstandigheid op te geven.

Enquête

Uit de enquête van de LVGO blijkt dat nagenoeg alle ouderen die in woongroepen wonen (96%) de onderlinge steun en hulp, zonder in de hulpmodus te schieten, het meest waarderen. Ook het goede buren zijn (85%), gezelligheid en sociaal contact (84%) staan hoog in de top tien.

Knelpunten

Er komen ook knelpunten naar voren uit de enquête. Bijna driekwart (74%) van de ouderenwoongroepen in de (sociale) huursector, ondervindt problemen met de maximale inkomensgrenzen, als gevolg van het ‘passend toewijzen’; 44% moet daarom soms geschikte kandidaten weigeren. 43% heeft moeite om geschikte nieuwe huurders te vinden.

Zorg

Ruim de helft (54%) vindt dat woongroepleden zelf de zorg moeten regelen die ze nodig hebben, maar bijna een derde (31%) vindt dat je de zorg (deels) met elkaar als woongroep kunt organiseren.

Sociaal Cultureel Planbureau

De enquête van de LVGO bevestigt de bevindingen van het onlangs verschenen rapport ‘Wisselend bewolkt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Sociale contacten zijn voor senioren een belangrijke voorwaarde voor een zinvolle oude dag. Veel ouderen zien hun sociale netwerk slinken en voelen zicht eenzaam.

150 woongroepen aangesloten bij LVGO

De LVGO is in 1984 opgericht om ouderen te informeren, adviseren en ondersteunen bij het oprichten van een woongemeenschap. Inmiddels zijn er 150 woongemeenschappen van ouderen aangesloten bij de LVGO. De meeste woongroepen zijn zelfstandige, levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke ruimtes en gedeelde voorzieningen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: