Onbetaalbaar wonen voor middeninkomens

Vorige week hield de Tweede Kamer een Rondetafel over de slechte positie van middeninkomens op de Woningmarkt.

Ook de Woonbond was aanwezig, en pleitte voor een grotere sociale huursector met hogere inkomensgrenzen, zodat ook middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wonen.

Onbetaalbare vrije sector

Voor veel middeninkomens is de een woning boven de sociale huurgrens van €737,- niet te betalen. De inkomensgrens moet daarom omhoog. In een voorstel van het huidige kabinet wordt de inkomensgrens juist verlaagd. Zo komen meer mensen in de problemen.

Meer huurprijsbescherming

Daarnaast moet de liberalisatiegrens omhoog, zodat meer woningen onder de huurprijsbescherming vallen. Nu is het zo dat een woning, zo gauw die boven de liberalisatiegrens van €737,- aangeboden kan worden, in de vrije sector valt en verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Dat leidt tot woekerprijzen.

Meer betaalbare woningen

Omdat er veel meer sociale huurwoningen nodig zijn pleit de Woonbond ook voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Zo kunnen corporaties veel meer betaalbare huurwoningen bouwen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: