Ombudsman tikt Huurcommissie op de vingers

De Nationale ombudsman heeft een klacht gegrond verklaard over de manier waarop de Huurcommissie gegevens verstrekt in servicekostenprocedures.

De Huurcommissie verstrekt de zogeheten ASK-gegevens – de nota’s die de Huurcommissie van een verhuurder krijgt voor het verantwoorden van de in rekening gebrachte servicekosten – niet meer als een huurder hierom vraagt. Hij kan deze gegevens alleen nog inzien op het kantoor van de Huurcommissie in Den Haag.

‘Fantastisch nieuws’

juridisch adviesbureau Frently uit Groningen heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend tegen deze nieuwe werkwijze. Een huurder kan volgens Frently op deze manier namelijk niet meer controleren of de gegevens juist zijn. Op 28 maart werd Frently door de ombudsman in het gelijk gesteld.  In een brief aan huurteams en huurdersorganisaties noemt Frently dit ‘fantastisch nieuws’.

In strijd met fair-play

De Huurcommissie krijgt van de ombudsman een behoorlijke tik op de vingers, zo blijkt uit de toelichting bij de uitspraak. ‘De ombudsman vindt de huidige werkwijze van de Huurcommissie niet behoorlijk en in strijd met het vereiste van fair-play. De Huurcommissie waarborgt niet voldoende dat partijen kennis kunnen nemen van de informatie die van belang kan zijn voor het verdedigen van hun standpunt of  het bestrijden van het standpunt van de tegenpartij.’

Niet toegankelijk en laagdrempelig

‘Het is daarvoor niet voldoende dat de Huurcommissie de mogelijkheid biedt om die informatie in te zien. Een huurder moet daarvoor immers, ongeacht waar hij woont, naar Den Haag afreizen. Dat past niet bij een overheid die toegankelijk wil zijn voor iedere burger. Ook past het niet bij de laagdrempelige rechtsgang die een procedure bij de Huurcommissie huurders biedt’, aldus het rapport van de ombudsman.

Werkwijze aanpassen

De ombudsman beveelt de Huurcommissie aan om haar werkwijze aan te passen. De Huurcommissie moet de ombudsman binnen drie maanden laten weten of zij de aanbeveling opvolgt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: