Nog steeds onduidelijkheid huurverhogingsplannen middeninkomens

De coalitiepartijen dienden twee weken geleden een motie in voor hogere huurverhogingen voor middeninkomens. Zij willen dat minister Ollongren met huurders en corporaties in gesprek gaat over de ruimte voor huurverhogingen voor middeninkomens.

Het gaat in de corporatiesector vaak om bescheiden middeninkomens die al een forse huur betalen. De Woonbond is er dan ook fel op tegen deze groep huurders op kosten te jagen. Over de groep huurders boven de twee keer modaal is de motie helder. Daarvan willen de coalitiepartijen de mogelijkheid onderzoeken om de huurprijs in één keer te verhogen naar de sociale huurgrens (die dit jaar op €710.68 ligt). Inkomens van twee keer modaal zijn een grote uitzondering in de sociale huursector. Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017, blijkt dat van de inkomensgroep boven de 70.000 euro zo’n 2 procent in een sociale huurwoning woont. Het overgrote deel van deze inkomens woont in de zwaar gesubsidieerde koopsector.

Bescheiden middeninkomens
Veruit de meeste middeninkomens in de sociale huursector hebben een inkomen net boven de €41.000,- bruto per jaar. Zij kunnen vaak helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens opbrengen, blijkt ook uit het onderzoek van het PBL. Over deze grotere groep middeninkomens is de motie een stuk vager. De partijen vragen de minister om (mogelijkheden te verkennen om) ‘de huidige systematiek van de inkomensafhankelijke huuraanpassingen voor huishoudens met een inkomen vanaf de toewijzingsgrens te verbeteren, waarbij voor de zittende huurders de ruimte voor huurverhoging beter wordt afgestemd op het huishoudinkomen.’ Voor deze groep bestaat er nu al ruimte voor hogere huurverhogingen. Wat de Woonbond betreft horen deze huurders thuis in een brede sociale huursector en moet het uitrookbeleid van deze groep juist stoppen. De ruimte voor huurverhoging beter afstemmen op het inkomen, zou wat ons betreft betekenen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging voor deze groep wordt opgeheven.

Ook lage inkomens de sigaar

Voor corporaties geldt een huursombeperking. Dat houdt in dat alle huurprijzen van een corporatie bij elkaar, niet meer mogen stijgen dan inflatie plus een door de minister bepaald percentage. Door de huurverhogingen voor middeninkomens hier buiten te laten vallen, is er meer ruimte om de huurprijzen voor lagere inkomens te laten stijgen.

Zo zijn zij ook de dupe van dit beleid dat de coalitiepartijen willen onderzoeken. Daar komt bij dat de motie niet expliciet vraagt om het onderzoeken voor mogelijkheden tot verlagen van de huurprijs bij huurders die de huur amper op kunnen brengen. Op het Meldpunt Huuralarm  van de Woonbond komen veel meldingen binnen van lage en middeninkomens voor wie de huur veel te hoog is geworden.

In september kwamen de coalitiepartijen al met dit plan naar buiten. Ook toen was er veel onduidelijkheid over wat de verschillende partijen willen met de groep middeninkomens die net iets meer verdient dan de toewijzingsgrens voor sociale huur. Die onduidelijkheid is met deze motie nog niet opgehelderd. De Woonbond ontving naar aanleiding van het plan veel telefoontjes van bezorgde huurders.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: