Nieuwe Woonbondboeken

In 2019 verandert er veel in de manier waarop woningcorporaties de cijfers over hun financiën moeten presenteren en verantwoorden. Voor de Woonbond aanleiding om alle veranderingen overzichtelijk bijeen te brengen in het boek Financiën van woningcorporaties.

Ook nieuw van de Woonbond het boek Vergoedingen voor huurderswerk. In dit boek vind je informatie en tips voor het toekennen van passende (vrijwilligers)vergoedingen in het huurderswerk. Het geeft antwoord op vragen als: Wat is een redelijke, eerlijke vergoeding voor een vrijwilliger? Wat zijn de fiscale en arbeidsrechtelijke consequenties van (hogere) beloningen? En hoe beoordeel je of de bij de beloning behorende prestatie wordt geleverd?

Voor meer informatie over het boek Financiën van woningcorporaties, klik hier.

Om meer te weten te komen over het boek Vergoedingen voor huurderswerk, klik hier.