Nieuwe puntentelling energielabel nadelig voor kleine woningen

28 mei 2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is van plan om de energieprestatie van woningen op een nieuwe manier te vertalen naar energielabelklassen. Het voorstel van de minister pakt erg nadelig uit voor de allerkleinste woningen. Die worden, als dit doorgaat, door een hogere puntentoekenning geconfronteerd met een enorme maximale huurverhoging. De Woonbond vindt dit onredelijk en heeft daarom op 26 mei jl. een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. 

Klein oud huisje met zonnepanelen op het dak
Getty Images

Het gaat om de kleinste woningen van Nederland, namelijk tot 40 m2. In haar plan stelt de minister voor om zelfstandige woningen met een vloeroppervlak tot 40 m2 voor de labelklasse E en hoger veel meer punten toe te kennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De verhogingen van de WWS-punten voor vergelijkbare kleine woningen lopen uiteen van 4 tot 18 punten, wat overeenkomt met €22 tot €98 extra maximale huur. De Woonbond vindt dat de minister met dit voorstel de gedachte achter het WWS ondergraaft: een redelijke waardering vaststellen voor het gebruik van een woning met de bedoeling huurders met een kleine portemonnee te beschermen tegen de uitwassen van de markt.

€93 extra huur voor studio’s met label D
Het meest in het oog springen de 17 extra WWS-punten voor piepkleine studio’s (tot 25m2) met het energielabel D. Voorheen kregen alle woningen 11 punten voor het energielabel D; met de nieuwe methodiek worden dat 28 WWS-punten voor kleine woningen in deze labelklasse. Met een puntprijs van ongeveer €5,48 komt dat neer op €153,44 (€93,16 extra) maximale huur voor alleen de energiekwaliteit. Terwijl het onmogelijk is dat een D-labelwoning van 25 m2 meer dan €93 energiebesparing bereikt met energiemaatregelen.

Huurders kleine woningen betalen al te veel
De reden dat minister Ollongren kleine woningen meer punten toe wil kennen, is dat heel kleine woningen een lager energielabel krijgen door de nieuwe methode. De verhuurder mag daardoor minder huur rekenen voor zo’n kleine woning en verdient dus minder. Echter, het lagere energielabel voor kleine woningen doet juist recht aan de werkelijke situatie van de woning. Eigenlijk betalen huurders van zulke woningen te veel huur. Dit komt doordat het label niet gekoppeld is aan de grootte van de woning en alle woningen binnen een label dus (nu nog) hetzelfde aantal WWS-punten krijgen. Door kleine woningen nu juist meer punten toe te kennen, wordt die situatie voor kleine woningen alleen maar schever en oneerlijker.

Verduurzaming levert nauwelijks besparing op
Daarnaast zegt de minister dat het voor de verhuurder kostbaarder om dit soort mini-woningen energetisch te verbeteren. Dit is maar ten dele waar. Het is inderdaad per vierkante meter duurder om kleine woningen te verduurzamen, maar in absolute euro’s goedkoper. Daarnaast levert het de huurder nauwelijks een lagere energierekening op, want die is sowieso al laag.