Nieuwe Huurpeil over Plan voor de Volkshuisvesting

In Huurpeil, het tijdschrift van de Woonbond, leest u alles over het Plan voor de Volkshuisvesting dat een oplossing wil bieden voor de nijpende woonproblemen van deze tijd.

Bovendien is er dit keer aandacht voor:

  • Van het gas af
  • De gemeente als volkshuisvester
  • Privacy in de commerciële huursector
  • Lezersenquête en
  • Nieuwe woonvormen

Achterin het tijdschrift zeven pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, waaronder een overzicht van komende activiteiten.

Bron: woonbond.nl