Nationale Woonagenda

Woonbondvoorzitter Ton Selten tekende 23 mei namens de Woonbond de Nationale Woonagenda. Met de Woonagenda committeren diverse partijen zich aan het oplossen van grote problemen op de woningmarkt, zoals het aanpakken van de woningnood en de problemen met betaalbaarheid van het huren.

Selten: ‘Huurders hebben de afgelopen jaren flinke huurverhogingen voor hun kiezen gekregen. Zowel in de sociale sector als in de vrije sector, de zogenaamde middenhuur, zijn de huurprijzen voor veel huurders eigenlijk niet te betalen.

De Woonbond vindt dat we niet meer moeten spreken over huurverhogingen, maar over huurverlagingen. De Nationale Woonagenda kan alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen dat helder voor ogen hebben.‘

Rijk moet ook leveren’
Selten: ‘De sector wordt overvraagd met oplossingen voor allerlei grote maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van het huren, het aanpakken van het tekort aan huurwoningen en verduurzaming van huurwoningen. Tegelijkertijd wordt de sector extra belast. Huurders van sociale huurwoningen hebben de afgelopen jaren de verhuurderheffing opgebracht in de vorm van huurverhogingen boven inflatie. Die druk loopt, ook door nieuwe belastingmaatregelen, nog verder op. Hier moet echt verandering in komen.’

Huurakkoord
De Woonbond gaat de komende maanden met verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang in overleg om een akkoord te sluiten over de betaalbaarheid van het huren.

Ondertekenaars
De Woonagenda is ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Vastgoed Belang, Vereniging Eigen Huis, en de Woonbond.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: